Kaneel Olie - Etherische Olie Cinnamon

Etherische Kaneel Olie 

Cinnamomum verum, Cinnamomum zeylanicum 

  • Geur: zoet, warm, kruidnagel en licht naar kaneel
  • Extractiemethode: stoomdestillatie van schors en bladeren kaneelboom
  • Herkomst: Sri Lanka




Bezig met laden...
Kaneel Olie 100% 10ml - Etherische Olie
Kaneel Olie 100% 10ml - Etherische Olie

Heerlijke Kaneel Olie gemaakt van de Cinnamomum verum. Deze etherische olie zit in een handige druppelfles van glas. Zuivere kaneel essentiële olie, zonder toevoegingen: Puur.

€ 5,95
Kaneel Olie 100% 50ml - Etherische Olie
Kaneel Olie 100% 50ml - Etherische Olie

Etherische Kaneel olie van de Cinnamomum verum. In grote aluminium canister, met garantiesluiting. Zuivere essentiële Kaneel olie, zonder toevoegingen. Puur.

€ 15,95
Kruiden Olie 5x10ml Etherische Olie Set - Nootmuskaatolie 10ml, Kruidnagelolie 10ml, Kurkuma Olie 10ml, Basilicumolie 10ml en Kaneelolie 10ml - Essentiële Olie Set
Kruiden Olie 5x10ml Etherische Olie Set - Nootmuskaatolie 10ml, Kruidnagelolie 10ml, Kurkuma Olie 10ml, Basilicumolie 10ml en Kaneelolie 10ml - Essentiële Olie Set

Heerlijke etherische oliën van kruiden. Voordeelset met 5x 10ml druppelfles met topkwaliteit essentiële Nootmuskaat-, Kruidnagel-, Kurkuma-, Basilicum- en Kaneelolie. 100% Puur en Zuiver.

€ 21,95

Voor kaneelolie gelden extra voorzorgsmaatregelen:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen op het etiket:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280: Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. 
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P342+P311: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Overige voorzorgsmaatregelen (niet op het etiket):
P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.


Tips:
Extra informatie Etherische Oliën
Kenmerken per Etherische Olie Kaneel Capsules
Alles over etherische oliën
Hier vindt u veel informatie over etherische oliën. Gebruik, werking, toepassingen en veiligheid van etherische oliën.
klik hier

✓ 100% natuurlijk en vrijwel alles 100% plantaardig
✓ Zonder parabenen, minerale olie en microplastics
✓ Respect voor mens, dier en natuur: 100% Proefdiervrij
✓ Gratis verzending vanaf €35, anders €3,95
✓ Makkelijk bestellen, ook zonder account
✓ Voor 15:00 uur besteld = Zelfde werkdag verzonden
✓ Veilig en vertrouwd, sinds 2008