Download algemene voorwaarden

BeriVita.com is een bedrijfsactiviteit van Nederlandse Bereidings Apotheek BV te Rotterdam. (Hierna te noemen: NBA)


Nederlandse Bereidings Apotheek BV

Oostmaaslaan 227-229
3063 AV Rotterdam
Tel: 010-4185545
email: info@berivita.com


Berivita is een geregistreerde handelsnaam en merknaam van Nederlandse Bereidings Apotheek BV te Rotterdam.
KvK Rotterdam 24176731
BTW nr. 007576274B01
IBAN: NL 87 RABO 0135555892
BIC: RABONL2U

 

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten.


Overeenkomst:
Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door NBA. De klant accepteert de voorwaarden door de bestelling te plaatsen.


Communicatie:
NBA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Bewijs:
De administratie van NBA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan NBA verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door NBA verrichte leveringen.


Webshop:
Alle aanbiedingen/kortingen gedaan door BeriVita/NBA zijn bindend tenzij een menselijke vergissing of fraude in het spel is. BeriVita/NBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
Om een kortingscode, gedrukt of electronisch, te gebruiken dient u deze bij het bestellen in te voeren. Een kortingscode is geldig gedurende de aangegeven termijn en uitsluitend digitaal inwisselbaar bij BeriVita.com. Kortingscodes kunnen niet voor openstaande of eerdere bestellingen worden gebruikt.


Prijzen:
Alle prijzen en tarieven op de website zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW. De betaling op de website geldt als finale betaling voor uw bestelling, u wordt nooit met extra kosten geconfronteerd.


Verzendkosten
Bij bestellingen boven €20,- hoeft u geen verzendkosten te betalen bij verzending binnen Nederland & België, bij bestellingen onder de twintig euro slechts een bijdrage van €2,95. De verzending vindt plaats met DHL of TNTpost. Bij bezorging op een adres buiten Nederland of België maar in Europa, zijn de verzendkosten €12,95. Gratis verzending dan vanaf €150,-. Bij verzending buiten Europa, neemt u dan contact op via info@berivita.com over de verzendkosten


Betalingen:
Alle aankopen via BeriVita.com moeten op 1 van de volgende wijzen betaald worden:

-in uw eigen vertrouwde bankomgeving via iDeal of MisterCash.
-direct met creditcard via Paypal.
-vooraf overmaken, met vermelding van uw ordernummer, ten name van:
 Nederlandse Bereidings Apotheek, Rotterdam
 IBAN: NL 87 RABO 0135555892
 BIC: RABONL2U

Leveringstermijn:
We verzenden in de regel dezelfde dag als uw bestelling en betaling bij ons binnenkomt. De bestellingen vlak voor of in het weekend worden op maandag verzonden. Mocht er onverhoopt iets tussen komen dan nemen we contact met u op.


Retouren
We gaan voor 100% tevreden klanten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn of anderszins spijt hebben van uw aankoop, dan mag u tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, deze retour sturen. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van reden, te herroepen. U heeft na deze herroeping of retourmelding nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen aan ons. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzend- & orderkosten gecrediteerd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u heeft betaald, voor het terugstorten/crediteren rekenen we nooit extra kosten. Enkel de kosten voor retour van uw huis naar BeriVita.com zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en ongeopende verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat en het product is daardoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Indien u wilt retourneren of hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@berivita.com of via onze contactpagina. Verdere informatie over retourneren vind u op onze klantenservice pagina. Hier is ook een herroepingsformulier te downloaden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag, binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour, terugstorten, mits het geretourneerde product, in goede orde, bij ons ontvangen is.

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, komen niet voor retourneren in aanmerking.


Incasso kosten: 
Indien de klant in gebreke blijft, behoudt BeriVita/NBA het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. BeriVita/NBA heeft onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht over het gehele verschuldigde bedrag rente aan u in rekening te brengen, volgens de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag van de totale voldoening. Bovendien komen alle te maken buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor uw rekening. De hoogte van de aan BeriVita/NBA verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten wordt bepaald op 18% van de hoofdsom, met een minimum van €49,50.


Eigendom:
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van BeriVita/NBA totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan BeriVita/NBA zijn voldaan.

Privacy:
BeriVita.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan anderen. We sturen u niet ongevraagd nieuwsbrieven en maken geen gebruik van tracking-cookies, die u op andere sites blijven volgen. Ons volledige privacybeleid met uw rechten als gebruiker van onze site vindt u hier. Met het accepteren van onze algemene voorwaarden accepteert u ook ons privacybeleid.

Toepasselijk recht:
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 8-2017